Vrije keus van uitvaartondernemer / begrafenisondernemer

De keuze van de begrafenisondernemer/uitvaartondernemer, hierna te noemen "de uitvaartondernemer", is vrij. De uitvaartondernemer begeleidt en adviseert de nabestaanden na het overlijden en bespreekt de gemaakte keuzes met de medewerkers van de begraafplaats of het crematorium. Een overlijden komt vaak onverwacht. Dan is men niet altijd in staat om een goede of bewuste keuze te maken uit het grote aanbod van uitvaartondernemers.

In een emotioneel moment laat men die keuze vaak over aan derden. Daarom is het goed vooraf al een keuze te maken uit het grote aanbod van uitvaartondernemers. Waarom zou men niet eens zijn licht op steken in een periode dat er geen sterfgeval is. Gewoon meer weten wat een uitvaartondernemer te bieden heeft. Soms houdt een uitvaartondernemer "Open huis", maak er gebruik van!

KEUZE UITVAARTONDERNEMER DOOR DERDEN

Veel ziekenhuizen en zorginstellingen hebben afspraken met een uitvaartondernemer. Vaak zit hier een kleine financiële vergoeding aan vast voor het ziekenhuis of de zorginstelling.

Heeft u een uitvaartverzekering afgesloten dan is het raadzaam bij overlijden de maatschappij te bellen waar de polis is afgesloten. Veel maatschappijen hebben prijsafspraken met een uitvaartondernemer bij u in de buurt. Mocht u dan toch voor een andere uitvaartondernemer kiezen dan zijn de kosten (het basistarief) van deze uitvaartondernemer voor rekening van de nabestaanden.

Wat mag u verwachten van de uitvaartondernemer?

Valkuilen rond de uitvaart

Uitvaartverenigingen

In Nederland zijn ongeveer 700 tot 750 uitvaartverenigingen (waarvan er ongeveer 500 zijn aangesloten bij de koepelorganisatie Nardus en 68 bij de Federatie Kath. Begrafenisinstellingen en 28 bij de Fed. Onderling Uitvaartvereniging). Deze zijn ontstaan vanuit vroegere burenplicht en onderlinge solidariteit en werken zonder winstoogmerk. Wordt men hier lid van dan betaalt men jaarlijks een contributie/ledenbijdrage. Hiervoor krijgt men bij overlijden ondersteuning bij het regelen van de uitvaart en korting op diverse diensten welke in de reglementen van de vereniging staan vermeld (www.uitvaartvereniging.nl).

Kostenopgave van de uitvaart

Het is belangrijk om bij het regelen van de uitvaart gelijk een kostenopgave te vragen. Bijna alle kosten zijn vooraf bekend met uitzondering van de kosten van de consumpties. Het is immers nog niet bekend hoeveel mensen er komen en wat er wordt gedronken. De kosten van een ziekenhuis of zorginstelling (dit zijn de kosten voor de laatste zorg van een ziekenhuis of instelling die wordt verleend na het overlijden) zijn ook niet vooraf bekend en kunnen als pro memorie post (pm-post) op de kostenopgave worden vermeld. De kosten van de advertentie kunnen vooraf worden opgevraagd. De kostenopgave mag geen sluitposten hebben en slechts 10% afwijken van de definitieve rekening.

Via de site www.4begrafenisondernemers.nl kan vooraf bij verschillende uitvaartondernemers een offerte worden aangevraagd.

VRAAG ALTIJD OM EEN KOSTENOPGAVE

Ga nooit in zee met een uitvaartondernemer die vooraf geen kostenopgave maakt! Dan komt u na de uitvaart ook niet voor grote verrassingen te staan. Er zijn namelijk nog steeds uitvaartondernemers die misbruik van de situatie maken. Controleer ook achteraf of de rekening van de uitvaartondernemer overeenkomt met de vooraf gemaakte kostenopgave.

De rekening: het basistarief en de aanvullende diensten

De rekening van de uitvaartondernemer bestaat uit een basistarief en de afgenomen diensten. Maar wat wordt er gedekt door dat basistarief? Het kan zeer zeker geen kwaad om daar vooraf naar te vragen. Zit er een rouwauto bij? Het personeel? Het vervullen van de formaliteiten? Bij iedere uitvaartondernemer is het basispakket verschillend. Dat bepaalt ook voor een deel de eindafrekening. Wat bij de ene ondernemer in het basistarief zit moet bij de andere worden betaald. Het loont de moeite hier goed naar te informeren. Daarnaast zult u bij sommige uitvaartondernemers niet alleen geleverde diensten maar ook ongevraagde diensten terugvinden op de rekening. Laat iedere dienst die de uitvaartondernemer aanbiedt en uitvoert vooraf schriftelijk bevestigen met een kostenopgave (dit kan ook per email of fax).

De uitvaartondernemer zal u ook allerlei diensten aanbieden zoals bijvoorbeeld een extra rouwbezoekje of 10 extra rouwkaarten. Misschien denkt u "wat aardig, dat doet de uitvaartondernemer ook allemaal". Vergeet echter niet dat overal een prijskaartje aan hangt. Iedere stap die door de uitvaartondernemer wordt gezet moet ook worden betaald. Vraag dus vooraf naar de kosten van elke extra wens of handeling en vraag om een schriftelijke bevestiging. Zo voorkomt u pijnlijke verrassingen als de definitieve rekening van de uitvaartondernemer op de deurmat valt.

ALS DE UITVAARTONDERNEMER NIET AAN UW WENSEN VOLDOET

De opdrachtgever bepaalt hoe de uitvaart eruit gaat zien. Kan de uitvaartondernemer niet aan de wensen voldoen, kies dan voor een andere uitvaartondernemer. Vandaar dat het belangrijk is om vooraf goed te informeren naar de verschillende mogelijkheden van de uitvaartondernemers bij u in de buurt.

De budgetuitvaart/uitvaartondernemer

Met de budgetuitvaart wordt bedoeld een uitvaart die zeer goedkoop wordt geleverd met een minimum aan diensten en dienstverlening. Dat is op zich een voordelige keuze. Mocht men toch iets extra’s willen (bijvoorbeeld meer kaarten of toch een volgauto) dan betaalt men daar wel de hoofdprijs (het zogenaamde ‘budget-plus’) voor. Diensten die een doorsnee uitvaartondernemer vanzelfsprekend voor de familie doet, zijn bij de budget-uitvaartondernemer zeer prijzig. Zo kan het gebeuren dat men bij de budget-uitvaartondernemer uiteindelijk toch duurder uit is.

Klachten ten aanzien van de uitvaartondernemer of -vereniging

Heeft u een klacht over de uitvaartondernemer of -vereniging en is deze aangesloten bij BGNU respectievelijk NARDUS? Zie dan de pagina over de afhandeling van klachten in de uitvaartbranche.

Stichting Keurmerk Uitvaartzorg

De Stichting Keurmerk Uitvaartzorg (SKU) draagt bij aan een kwalitatieve verbetering in de uitvaartzorg. Een van de belangrijkste doelstellingen van de Stichting is de consument te beschermen. De zorgvuldigheid van de uitvaarverzorger wordt gecontroleerd, of de gemaakte afspraken met de nabestaanden in een dossier zijn vastgelegd en of er totale financiële transparantie is, de begroting vooraf en de factuur acteraf met elkaar in overeenstemming zijn. De aangesloten ondernemers worden regelmatig gecontroleerd (www.keurmerkuitvaartzorg.nl).

De zes zekerheden van de Stichting Keurmerk Uitvaartzorg zijn:


© 2006-2022 - - Rotterdam - The Netherlands