Opbouw van de rekening van de uitvaartondernemer

Enige weken na de uitvaart ontvangt men de rekening van de uitvaart. Wat kunt u verwachten:

Het basistarief
Toeslagen
De uitvaartkist
Volgauto's
Overbrengen overledene
Kosten thuisopbaring
Verzorgen van de overledene
Thanatopraxie
De rouwbrieven
Uitvaartcentrum
Condoleanceregister
Kerkdienst

Crematiekosten
Begrafeniskosten
Bloemen
Advertenties
Akte van overlijden
Kosten vergunning uitvaart binnen 36 uur
Kosten uitstel uitvaart na de wettelijke termijn
Kosten mortuarium/ ziekenhuisinstelling
Zaterdag/ zondagtoeslag
Twijfels over de rekening
De betaling

Het basistarief

De basisdienstverlening is voor iedere uitvaartondernemer verschillend, zo ook het basistarief. Het basistarief kan bestaan uit: de kosten van het aannemen van de uitvaart, de regeling en de uitvoering van de uitvaart, het benodigde personeel, de rouwauto, het vervullen van de wettelijke formaliteiten, enzovoort. De uitvaartondernemer zal u ook allerlei aanvullende diensten aanbieden. Bijvoorbeeld een extra rouwbezoekje, 10 extra kaarten en ga zo maar door. Vaak denkt u: wat aardig, dat doet de uitvaartondernemer ook allemaal. Vergeet echter niet dat overal een prijskaartje aan hangt. Iedere stap die door de uitvaartondernemer wordt gezet, moet ook worden betaald. U zult dus alle geleverde diensten terugvinden op de rekening. Wat bij de ene uitvaartondernemer in het basistarief zit, zult u bij de andere uitvaartondernemer apart moeten betalen. Vraag dus altijd naar de bij het basistarief behorende diensten.

Toeslagen

Is de uitvaart uitgebreid en heeft men veel wensen, dan zal men meer personeel en tijd nodig hebben dan bij een eenvoudige uitvaart. De uitvaartondernemer zal dan toeslagen berekenen. Als de uitvaart langer dan een uur duurt, zal de uitvaartondernemer voor de uitvaartleider en het personeel dat tijdens de uitvaart nodig is, een toeslag in rekening brengen. Er wordt tevens een toeslag berekend voor de wachttijden van de rouwauto en volgauto’s tijdens een kerkdienst of kapeldienst. Als het condoleren langer duurt dan de gebruikelijke tijd zal ook die wachttijd van de uitvaartleider en volgauto’s in rekening worden gebracht.

De uitvaartkist

De uitvaartkist, zoals deze is gekozen, zal op de rekening staan. Meestal zit er in de kist een standaard binnenbekleding. Kiest men voor een andere binnenbekleding dan zal dit op de rekening vermeld staan. Is de kist erg groot in verband met de omvang van de overledene dan wordt dit bij sommige uitvaartondernemers als extra kostenpost "buiten model kist" vermeld.

Volgauto´s

Het is duidelijk dat het aantal volgauto´s wordt berekend. Vindt er een kerkdienst of een kapeldienst plaats dan zal er een toeslag worden berekend voor de tijd dat de rouwauto en volgauto's staan te wachten. Dit is ook het geval als de volgauto's familie op moeten halen van een ander adres als waar vandaan de uitvaart begint. Ook zullen er toeslagen worden berekend als men op de begraafplaats of in het crematorium een extra lange auladienst wil, meer tijd dan gebruikelijke tijd voor het condoleren nodig heeft en als de uitvaart op zaterdag of zondag plaatsvindt. De toeslagen worden per auto doorberekend.

Overbrengen van de overledene

De overledene moet worden opgehaald om naar het rouwcentrum te worden gebracht. Gebeurt het overbrengen in de avonduren, ’s nachts of in het weekend dan is dit tarief hoger. Ook als het overlijden thuis heeft plaatsgevonden en de overledene thuis wordt opgebaard (zie thuisopbaring) zal men dit bedrag terugvinden op de rekening. Men moet immers een rit maken om naar het opbaaradres van de overledene te gaan; de kist, koeling, opbaarbenodigdheden moeten immers daar naartoe worden gebracht.

Kosten bij een thuisopbaring

Wordt de overledene thuis opgebaard dan zullen de werkzaamheden voor de thuisopbaring, de materialen zoals de kistkoeling of bedkoeling, de schermen voor het opstellen van een rouwkamer, op de rekening worden gezet.

Verzorgen van de overledene

De uitvaartondernemers hebben vaak iemand in dienst die de overledene verzorgt en kist, dit zal men op de rekening terugvinden. Wil men extra verzorging door bijvoorbeeld een visagist dan zullen deze extra kosten worden vermeld.

Thanatopraxie

Wordt er bij de overledene thanatopraxie toegepast (lichte balseming) dan zullen de kosten van de thanatopraxie, het gebruik van de ruimte waarin de thanatopraxie wordt toegepast (verzorgingsruimte) en het overbrengen van de overledene op de rekening staan.

De rouwbrieven

De kosten van de rouwbrieven bestaan uit het laten maken van de rouwkaart, de enveloppen, de postzegels en de speciale verzendenveloppe van TNT Post. Wilt u dat de enveloppen worden geadresseerd door de uitvaartondernemer dan zal dat in rekening worden gebracht. Sommige uitvaartondernemers zullen een extra bedrag op de rekening zetten als u bijvoorbeeld een foto op de kaart wilt laten drukken.

Het uitvaartcentrum

Wordt de overledene in een uitvaartcentrum opgebaard dan zullen de kosten hiervoor op de rekening worden vermeld alsmede het aantal rouwbezoeken rouwbezoeken en de koffie tijdens het rouwbezoek is geserveerd. Wanneer er geen rouwbezoeken zijn wordt toch het gebruik van het rouwcentrum (de koeling) in rekening gebracht.

Het condoleanceregister

Het condoleanceregister is het register waarin de belangstellenden die de uitvaart bezoeken de n.a.w.-gegevens zullen noteren. De uitvaartondernemer zal voor een condoleanceregister zorgen.

De kerkdienst

De kosten van de kerkdienst zijn voor iedere kerk verschillend. Het benodigde personeel zal op de rekening worden vermeld. personeel dat men tijdens Ook als een organist, een koor of koster aanwezig zijn, zijn daar kosten aan verbonden en vindt men deze terug op de rekening.

Kosten van de crematie

Bij een crematie zal het crematorium kosten in rekening brengen. Meestal heeft men een uur recht op de faciliteiten van een crematorium, bij sommige crematoria zelfs vijf kwartier. Men mag dan gebruik maken van de aula en de condoleancekamer. Wil men hier langer gebruik van maken dan moet de uitvaartondernemer dit vooraf bij het crematorium aanvragen en zullen de kosten hoger zijn. De crematiekosten, de asbestemming (als deze al bekend is) en de consumpties na de crematieplechtigheid zijn de belangrijkste kosten op de rekening van het crematorium.

Kosten van de begrafenis

Bij een begrafenis mag men gedurende een uur gebruik maken van de faciliteiten van de begraafplaats. Wil men hier langer van gebruik maken dan zal men dit moeten aanvragen via de uitvaartondernemer. Op de rekening van de begraafplaats komen de kosten voor het begraafrecht; bij aanschaf van een eigen graf de kosten daarvan en de kosten van het onderhoud van de begraafplaats. De consumpties worden meestal apart in rekening gebracht.

De bloemen

De bloemenstukken inclusief de linten die u via de uitvaartondernemer heeft besteld, zullen op de rekening staan.

Advertenties

De rouwadvertenties die u heeft laten plaatsen via de uitvaartondernemer, zullen op de rekening staan.

Akte van overlijden

De uitvaartondernemer zal de aangifte van overlijden verzorgen en ontvangt een uittreksel uit het overlijdensregister. Hij maakt daar kopieën van en zal deze met het condoleanceregister overhandigen aan de opdrachtgever. De daaraan verbonden kosten staan op de rekening.

Kosten voor de vergunning begraven/cremeren binnen 36 uur

Een overledene mag niet binnen 36 uur worden begraven/gecremeerd. Is de wens van de familie dat dit toch gebeurt, zal hiervoor een vergunning worden aangevraagd bij de officier van justitie in de woonplaats waar de persoon is overleden. De kosten hiervan worden in rekening aan de nabestaanden gebracht.

Kosten voor het uitstel voor begraven/cremeren later dan de wettelijke termijn

Vindt de uitvaart later dan de zesde werkdag (zaterdagen, zondagen en nationale feestdagen tellen niet mee) na overlijden plaats, dan zal de uitvaartondernemer bij de gemeente waarin de persoon is overleden, uitstel aanvragen. Deze kosten worden op de rekening vemeld.

Mortuarium ziekenhuis/zorginstelling

Vindt het overlijden plaats in een ziekenhuis, verzorgingshuis of verpleeghuis dan zal deze instelling kosten in rekening brengen voor de laatste zorg van de overledene. Deze kosten vindt u terug op de rekening.

Zaterdagtoeslag/zondagtoeslag.

Vindt de uitvaart op zaterdag of zondag plaats dan zal de uitvaartondernemer, de begraafplaats en/of het crematorium daar extra kosten voor in rekening brengen. Ook voor het personeel, bijvoorbeeld de dragers, de chauffeurs zal de zaterdagtoeslag/zondagtoeslag worden berekend. Dit geldt ook voor de uitvaartleider en het gebruik van de rouwauto en de volgauto's.

Twijfels over de rekening

Heeft men twijfels over de op de rekening vermelde bedragen, vraag dan naar de originele facturen van de dienstverlenende bedrijven (crematorium of begraafplaats, koffieservice, bloemenhandel, autoverhuur, krant, ziekenhuis of zorginstelling, rouwcentrum).

De betaling

Na 2 of 3 weken ontvangt men de rekening van de uitvaart. De opdrachtgever betaalt de rekening. Geeft niemand in de omgeving van de overledene opdracht voor de uitvaart, dan is de gemeente verplicht deze te verzorgen. Na de uitvaart probeert de gemeente de uitvaartkosten te verhalen via de nalatenschap van de overledene. Levert dat niet genoeg op dan kan de gemeente aankloppen bij wettelijk bepaalde groepen bloed- en aanverwanten: ouders, wettige en natuurlijke kinderen, aangetrouwde kinderen, schoonouders en stiefouders.

Opdrachtgevers met een buitenlands paspoort, met een woonadres in het buitenland of opdrachtgevers van buitenlandse afkomst, moeten vooraf de rekening van de uitvaart betalen.


© 2006-2022 - - Rotterdam - The Netherlands