Rouwadvertenties

De rouwadvertentie, die namens de nabestaanden in de krant wordt gezet, is een kopie van de rouwkaart. Voor de inhoudelijke invulling van een rouwadvertentie kunt u dus ook terecht op de pagina met teksten voor een rouwkaart). Een rouwadvertentie is een dure aangelegenheid, vraagt u daarom altijd eerst af voor wie u de advertentie plaatst. Voor die ene persoon die de overledenen de laatste 10 jaar niet gezien heeft? Of voor de eventueel nog overgebleven schoolvrienden uit zijn geboortedorp?

Een rouwadvertentie is zinvol als de overledene maatschappelijke functies had en/of zich inzette voor het verenigingsleven. Een rouwadvertentie is nuttig als de nabestaanden niet alle contacten van de overledene kennen maar toch iedereen willen informeren. Overleg goed in welke krant de rouwadvertentie moet worden geplaatst. Welke krant wordt het meest gelezen in de kringen waarin de overledene zich bewoog? Men moet zich goed realiseren dat, als men een rouwadvertentie plaatst, er meer mensen naar de uitvaart zullen komen. Vraag vooraf altijd een kostenopgave van de rouwadvertentie, anders kan men wel eens voor verrassingen komen te staan.

VERMELD GEEN ADRES IN DE ROUWADVERTENTIE

Zet u een rouwadvertentie in een krant vermeldt dan niet het woonadres of het correspondentieadres. Het zal niet de eerste keer zijn dat uw woning een bezoek krijgt van ongenode gasten tijdens de uitvaart, met alle gevolgen van dien.


De keuze van de krant
De tekst van de advertentie
De prijs van de advertentie
Fouten in de advertentie
Geen rouwkaart ontvangen
Zie ook de pagina over rouwkaarten en teksten voor een rouwkaart

De keuze van de krant

In welke krant zou men dan een rouwadvertentie moeten zetten? Is de overledene landelijk bekend, kies dan voor een landelijke krant. Voor iemand die altijd druk is geweest in het verenigingsleven dan is een rouwadvertentie in een plaatselijk dagblad of een gratis huis aan huisblad vaak al voldoende. Uit onderzoek is gebleken dat de huis-aan-huisbladen goed worden gelezen.

De tekst van de rouwadvertentie

De tekst van de rouwadvertentie kan gelijk zijn aan de tekst van de rouwkaart. Het is niet verstandig om het huisadres van de overledene of het correspondentieadres van de opdrachtgever in de rouwadvertentie te laten plaatsen. Immers iedereen weet precies wanneer de uitvaart is en er is op dat moment niemand in de woning aanwezig. U bent immers aanwezig bij de uitvaart. Geef de dief geen gelegenheid!

Vindt de verspreiding van de krant plaats na de uitvaart, dan zal de tekst aangepast moeten worden, bijvoorbeeld: "De crematie/begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden".

De prijs van de rouwadvertentie

De prijs van de rouwadvertentie is afhankelijk van de gekozen krant(en) en de lengte en breedte van de advertentie. De krant berekent de advertentieprijs per mm. De landelijke dagbladen zijn de duurste kranten en de huis-aan-huisbladen het voordeligst. Men kan altijd vooraf opvragen wat de rouwadvertentie gaat kosten. Mocht het niet binnen het budget passen dan kan men altijd nog afzien van het plaatsen van de rouwadvertentie.

Fouten in de rouwadvertentie

Fouten in de rouwadvertentie, mits deze goed is aangeleverd, hoeft men niet te accepteren. Over de prijs kan dan worden onderhandeld of men kan herplaatsing vragen.

Geen rouwkaart ontvangen...

Als men een rouwadvertentie zet is het niet altijd duidelijk dat dit tevens een uitnodiging is om de uitvaart bij te wonen. Ten overvloede kan men één van onderstaande teksten aan de advertentie toevoegen:

Mochten wij iemand vergeten zijn persoonlijk te berichten, beschouwt u dan deze aankondiging als zodanig.

Zij die geen kennisgeving hebben ontvangen, gelieve deze annonce als zodanig te beschouwen.

Zij die geen rouwkaart/kennisgeving mochten ontvangen gelieve deze advertentie als zodanig te beschouwen.

Indien u geen persoonlijke kennisgeving heeft ontvangen, gelieve deze aankondiging als zodanig te beschouwen.

Indien u geen uitnodiging mocht ontvangen, gelieve deze advertentie als zodanig te beschouwen.

Zij die geen rouwkaart/rouwbrief hebben ontvangen kunnen deze advertentie als uitnodiging beschouwen.

Zij die geen rouwkaart/rouwbrief hebben ontvangen, gelieve deze aankondiging als zodanig te beschouwen.

Als U geen rouwkaart heeft ontvangen, gelieve deze advertentie te beschouwen als uitnodiging.

Mochten wij vergeten zijn u een rouwkaart te sturen, dan vragen wij u deze rouwadvertentie als zodanig te beschouwen.

Wij vragen u deze advertentie als persoonlijk bericht te beschouwen.

Zij die geen rouwbrief/rouwkaart hebben ontvangen en die de dienst willen bijwonen kunnen deze advertentie als uitnodiging beschouwen.


© 2006-2022 - - Rotterdam - The Netherlands