Rouwcentrum - Uitvaartcentrum

Het rouwcentrum/uitvaartcentrum is in het leven geroepen om mensen de gelegenheid te geven afscheid te nemen van de overledene. Daar dit vroeger thuis gebeurde is dit, gezien de grootte van de woningen, niet altijd meer mogelijk. Niet iedereen vindt het prettig de overledene thuis opgebaard te hebben of heeft daar geen behoefte aan, vandaar de keuze om gebruik te maken van een rouwcentrum of uitvaartcentrum.

Rouwcentrum - kantoor
Verzorging van de overledene
Rouwbezoeken
Rouwcentrum met 24-uurs kamer

Vertrek vanaf het rouwcentrum/ uitvaartcentrum
Dienst in het rouwcentrum/ uitvaartcentrum
Rampen


Rouwcentrum - kantoor

Een rouwcentrum is meestal gekoppeld aan het kantoor van de uitvaartondernemer. Buiten het regelen van de uitvaart bij de nabestaanden thuis kan dit ook op het kantoor de van uitvaartondernemer gebeuren.

Verzorging van de overledene

Het rouwcentrum is de plaats waar de overledene naar toe wordt gebracht, wordt verzorgd en gekist. Ook in het rouwcentrum hebben de nabestaanden de keuze om de overledene zelf te verzorgen. Wil men daar assistentie van de medewerkers van het rouwcentrum bij hebben dan is dat mogelijk. Soms is de persoonlijke verzorging na een langdurig ziekbed wat achterwege gebleven. In dat geval kan een visagist worden benaderd om de overledene een speciale verzorging te geven. De visagist zorgt ervoor dat, aan de hand van een foto, de overledene er net zo verzorgd uitziet als dat hij/zij bij leven was.

Rouwbezoeken

Met de nabestaanden worden de afspraken gemaakt over de rouwbezoeken die in het rouwcentrum zullen plaatsvinden. Meestal komt de naaste familie/de nabestaanden 10 minuten eerder naar het rouwbezoek, zij kunnen dan even alleen zijn met de overČledene. Tijdens de rouwbezoeken kan men een kopje koffie/thee laten serveren.

Rouwcentrum met 24-uurs kamer

Er zijn enkele rouwcentra die de nabestaanden de mogelijkheid bieden 24 uur per dag de overledene te bezoeken. Zij krijgen een sleutel van de 24-uurs kamer. Dit zijn rouwkamers, gekoppeld aan een uitvaartcentrum/rouwcentrum, die 24 uur ter beschikking staan van de nabestaanden. De kunnen bij de overledene zijn wanneer zij dit wensen.

Vertrek vanaf het rouwcentrum/uitvaartcentrum

Voor de nabestaanden is het vaak prettig om als laatste bij de overledene te zijn. Een mogelijkheid daartoe is om op de dag van de uitvaart een rouwbezoek af te spreken speciaal voor de directe nabestaanden. De nabestaanden kunnen met elkaar in alle rust afscheid nemen en samen de kist sluiten. Dit kan een ritueel zijn dat door velen als waardevol wordt ervaren. Men kan nog iets persoonlijks in de kist leggen, een foto of een object waar de overledene aan gehecht was.

Dienst in het rouwcentrum/uitvaartcentrum

Veel uitvaartcentra/rouwcentra zijn ingericht met een aula voor het houden van een afscheidsdienst. Sommige mensen geven hier de voorkeur aan boven een dienst in een kerk of in de aula van de begraafplaats/het crematorium. Het is vaak intiemer en het scheelt veel heen en weer rijden, dus scheelt het ook in de kosten. Men kan ook besluiten na de dienst in het rouwcentrum met een klein groepje naar het crematorium of de begraafplaats te gaan en daar het definitieve afscheid te nemen.

EEN ROUWCENTRUM IS GEEN CREMATORIUM

Een rouwcentrum is geen crematorium. Een rouwcentrum kan de gelegenheid geven een afscheidsdienst te houden; de overledene wordt dan later naar een crematorium gebracht. Dit kan zijn met of zonder aanwezigheid van de familie. Een rouwcentrum kan bij of naast een crematorium staan. Een crematorium kan de gelegenheid geven afscheid te nemen van een overledene in de avonduren maar is geen rouwcentrum.

Rampen

Zijn er na een grote ramp veel overledenen dan worden deze naar een door de gemeente daarvoor aangewezen uitvaartcentrum/rouwcentrum gebracht. Dit is een rouwcentrum dat speciaal is ingericht om grote aantallen overledenen tijdelijk onder te brengen en een grote koeling heeft. Deze ondernemers zijn altijd voorzien van een grote voorraad kisten, speciaal voor een onverwachte gebeurtenis.

In het uitvaartcentrum/rouwcentrum worden de slachtoffers ge´dentificeerd door de nabestaanden. Vervolgens zullen de nabestaanden aangeven waar de overledene naar moet worden overgebracht. Bijvoorbeeld naar een andere stad, een ander rouwcentrum of naar huis voor een thuisopbaring.


ę 2006-2022 - - Rotterdam - The Netherlands