Het crematorium - de crematie

Het is heel verstandig bij leven al te bepalen of men gecremeerd of begraven wil worden. Kiest men voor een crematie dan is het belangrijk te weten wat men van een crematorium kan verwachten. Een goed verzorgde crematie wordt als troostend ervaren en het is belangrijk dat de nabestaanden op een waardige plechtigheid kunnen terugzien. Een plechtigheid die men overigens naar eigen idee en inzicht geheel kan invullen. Voor overledenen tot een gewicht van 450 kg is een speciaal crematorium (www.crematiecentrumwesterhout.nl). Op deze website is tevens een lijst met crematoria in Nederland beschikbaar.

Tijdstip van cremeren
Rouwkamer in het crematorium
De ontvangst
Het afscheid
Faciliteiten crematorium
De plechtigheid
Live uitvaartmuziek
Vertroostende, gevoelige live muziek
DVD-voorstelling
Plechtigheid via internet en op DVD

Koffie en cake
Condoleren in een persoonlijke/huiselijke omgeving
De herdenkingsbijeenkomst
Kleding tijdens de crematieplechtigheid
De crematiedienst volgen via internet
De oven
De as
Crematie op zaterdag
Crematie op zondag
De herdenkingszuil

Tijdstip van cremeren

Het tijdstip van de crematie is wettelijk bepaald. Men mag niet binnen 36 uur na overlijden gecremeerd worden doch niet later dan de 6e werkdag na de dag van overlijden. Soms zijn er omstandigheden dat de crematie buiten de wettelijke termijn moet plaatsvinden. Wil men dat de crematie binnen de 36 uur plaats vindt dan heeft men toestemming nodig van justitie, er moet vervroeging worden aangevraagd. Wil men dat de crematie later dan de 5e dag na de dag van overlijden laten plaats vinden dan heeft men toestemming nodig van de gemeente en moet uitstel worden aangevraagd. Zowel de vervroeging als het uitstel kan door de uitvaartondernemer worden verzorgd.

Rouwkamer in het crematorium

Veel crematoria beschikken over een rouwkamer, waar de nabestaanden de overledene op een afgesproken tijd kunnen bezoeken. Dit kan prettig zijn omdat men vooraf al kan wennen aan de sfeer van het crematorium.

De ontvangst

Op de dag van de crematie wordt de familie door de gastvrouw/heer van het crematorium ontvangen in de familiekamer. Tijdens het wachten wordt in sommige crematoria een kopje koffie of thee geserveerd. Ondertussen worden de belangstellenden ontvangen in de ontvangsthal van het crematorium en de aula voor de afscheidsdienst in orde gemaakt.

Afscheid

Indien men dit wenst en het met de uitvaartondernemer afgesproken is, kan men voorafgaande aan de plechtigheid afscheid nemen van de overledene. Dit kan in de rouwkamer of in de aula van het crematorium.

Faciliteiten crematorium

Men huurt het crematorium voor een uur of vijf kwartier, in die periode mag men gebruik maken van de faciliteiten van het crematorium. Dat wil zeggen een half uur aula een half uur condoleren of een half uur aula en drie kwartier condoleren. Ook mag men in die periode gebruik maken van de kaarsen en kandelaars; de bloemenstandaards, de bloementafeltjes, de beamer, de muziekinstallatie, de baar, de koffieruimte, het serviesgoed en het glaswerk, enzovoort. Al deze zaken zitten in de huur van het crematorium. Deze zaken mogen dus niet voorkomen op de rekening van de ondernemer. De consumpties is een post die wel apart op de rekening van het crematorium wordt opgenomen en men later op de eindafrekening van de uitvaartondernemer zal terugvinden.

De plechtigheid

De duur van de plechtigheid is, afhankelijk van het crematorium, standaard 30 of 45 minuten. Wil men vooraf afscheid nemen of verwacht men veel sprekers en/of veel muziek dan is de duur van het gebruik van de aula uit te breiden met 30 minuten. De invulling van de plechtigheid gebeurt geheel naar wens van de familie, zoals: een open of gesloten kist; het aantal sprekers en de uitvaartmuziek. Het is belangrijk de plechtigheid tot een persoonlijk geheel te maken. Dit kan men bijvoorbeeld realiseren door een mooie foto van de overledene op de kist te plaatsen of zelf de toespraak te schrijven (deze kan overigens ook door de uitvaartleider worden voorgelezen). Er kan veel maar alles moet in overleg met de uitvaartleider gaan, deze heeft de contacten met het crematorium. Ook wordt vaak gekozen voor een plechtigheid met een religieuze achtergrond; de pater of dominee is dan aanwezig en doet de laatste gebeden voor de overledene.

Het crematorium heeft een professionele geluidsinstallatie en een grote muziekcollectie waar u gebruik van kunt maken. Van deze collectie is door het crematorium een boek samengesteld. De uitvaartondernemer is meestal in het bezit van dit boek en kan dit ter inzage aan u overhandigen om een muziekkeuze te maken. Men heeft ook de mogelijkheid om zelf CDs mee te nemen, veel crematoria willen deze CD's graag 24 uur van te voren in hun bezit hebben. Zij willen de CD's controleren om er zeker van te zijn dat deze gebruikt kunnen worden op de geluidsinstallatie van het crematorium. Indien gewenst kan er ook gemusiceerd worden door een lid van de familie of professionele musici. In de meeste crematoria is een piano en/of vleugel aanwezig, ook beschikt men over een orgel. Aan het gebruik van de piano/vleugel of het orgel zijn kosten verbonden.

Aan het eind van de plechtigheid kan men kiezen om de kist te laten staan of in aanwezigheid van familie en nabestaanden te laten dalen. Wil men in alle rust afscheid nemen van de overledene dan is het aan te bevelen om met de directe familieleden als laatste de aula te verlaten. Ondertussen wordt in de koffiekamer de koffie aan de belangstellenden geserveerd.

Live uitvaartmuziek

Men kan kiezen de uitvaartmuziek door muziekanten te laten uitvoeren. Er zijn personen die zich hebben toegelegd op het musiceren bij uitvaarten.

Vertroostende, gevoelige live muziek

In de aula van de begraafplaats of het crematorium kan mooie, gevoelige, vertroostende, stemmige live muziek of achtergrondmuziek bij de uitvaartplechtigheid ten gehore worden gebracht. Eigen muziekinstrumenten worden meegenomen en mobiele piano of mobiel orgel indien gewenst. De timing, wanneer er gemusiceerd wordt, gebeurt altijd in overleg met de nabestaanden (www.eerbetoning.nl).

DVD-voorstelling

De crematoria bieden de nabestaanden steeds vaker de gelegenheid tijdens de afscheidsdienst een powerpoint presentatie van de overledene te tonen. De familie zal dan een DVD aanleveren met fotos of filmmateriaal die tijdens de dienst op een scherm kan worden geprojecteerd. De DVD moet minimaal 24 uur voor de afscheidsdienst in het bezit zijn van het crematorium.

Plechtigheid via internet en op DVD

Sinds februari 2006 zijn enkele crematoria begonnen de uitvaart via internet uit te zenden en/of op DVD vast te leggen. Dit is natuurlijk ideaal voor mensen die niet fysiek bij de uitvaart aanwezig kunnen zijn of voor in het buitenland woonachtige familieleden. De DVD is tevens een waardevolle herinnering aan de uitvaart. Vooraf moet toestemming voor de opname aan de nabestaanden worden gevraagd (per 1-1-2016 Wet persoonsbescherming).

Koffie en cake

Na de plechtigheid heeft men echt de behoefte aan "het kopje koffie". Het hoeft niet altijd een plakje cake te zijn wat u bij de koffie laat serveren, tegenwoordig is alles mogelijk. Van een koekje tot een gebakje en van een kopje koffie tot een glas champagne. Ook de broodjes heeft men in diverse soorten. Overleg uw wensen met de uitvaartondernemer en hij zal contact opnemen met het crematorium.

VEEL BELANGSTELLENDEN BIJ HET CONDOLEREN

Het condoleren duurt meestal 30/45 minuten. Verwacht men veel belangstellenden dat is het raadzaam om in overleg met de uitvaartondernemer extra tijd voor het condoleren te reserveren.

Condoleren in een persoonlijke/huiselijke omgeving

Als het de wens van de familie is om het condoleren te laten plaatsvinden in een persoonlijke/huiselijk omgeving dan kan een professionele cateraar ingeschakeld worden die de omgeving schept die verlangd wordt. De cateraar heeft een ruime assortimentskeuze en heeft de beschikking over professioneel bedieningspersoneel, chef-koks en projectmanagers, diverse inrichtingsstijlen en ook tijdelijke tent-accomodaties (www.youngevents.nl).

Herdenkingsbijeenkomst

Er zijn crematoria die jaarlijks een herdenkingsbijeenkomst organiseren voor de personen die in het betreffende crematorium gecremeerd zijn. Het samen verwerken van het verlies van een geliefde wordt door velen als positief ervaren. De bijeenkomsten worden afgewisseld door het gesproken woord en muziek.

Kleding tijdens de crematieplechtigheid

Zwarte kleding is niet meer verplicht. Voor de nabestaanden zijn gedekte kleuren als donkerblauw of grijs voldoende. Het toont respect als de overige familieleden dan ook deze lijn volgen. Matig wel het gebruik van make-up en sieraden. Alleen parels zijn de sieraden die men kan dragen tijdens de uitvaart. Het is respectvol als belangstellenden hun kleding aanpassen aan de kleding van de familie. Het toont weinig respect naar de overledene en de familie als men in spijkerbroek en/of op slippers naar de crematieplechtigheid komt.

De crematiedienst volgen via internet

Steeds meer crematoria gaan er toe over de crematiedienst uit te zenden via internet. Het is een mooie gedachte dat ook familieleden die niet in de gelegenheid zijn de plechtigheid bij te wonen, deze toch kunnen volgen. De opdrachtgever van de uitvaart krijgt hiervoor een inlogcode van het crematorium. Deze inlogcode geeft hij door aan degenen die deze dienst willen volgen. Van deze dienst wordt dan ook een dvd-opname gemaakt.

De oven

Na de plechtigheid wordt de overledene naar de ovenruimte gebracht. Als alle wettelijke controles hebben plaatsgevonden (waaronder het controleren van de papieren), wordt de overledene ingevoerd in de oven. De verbranding duurt ongeveer 2 uur en er is per crematie altijd maar n overledene in de oven. Het is wettelijk verboden dat de as van meerdere personen wordt vermengd. Na iedere crematie wordt de oven schoon gemaakt.

AANWEZIG ZIJN BIJ DE CREMATIE

Als men dit wil kan men aanwezig zijn bij het invoeren van de overledene in de oven. Er zijn religieuze stromingen waar dit gebruikelijk is zodat vlak voor de crematie bepaalde rituelen nog kunnen plaatshebben.

De as

Na de crematie wordt de as verzameld, gezeefd en vermalen. De as wordt in een urn gedaan waarna de bewaarplicht van dertig dagen in werking treedt. Na deze dertig dagen kan de as zijn uiteindelijke bestemming krijgen. De opdrachtgever is degene die de bestemming aan de as geeft (zie elders op deze website voor meer informatie over de asbestemming).

DE NIET TE VERBRANDEN ONDERDELEN

Als de as wordt gezeefd haalt men de gouden tanden en kiezen, de metalen heupen, knien en dergelijke eruit. De totale opbrengst van het goud wordt gestort in het Goede Doelen Fonds van de Landelijke Vereniging van Crematoria.

Crematie op zaterdag

Bij een crematieplechtigheid op zaterdag zal het crematorium extra kosten in rekening brengen. Men moet er rekening mee houden dat ook de uitvaartondernemer een vergoeding vraagt voor zijn werkzaamheden op de zaterdag.

Crematie op zondag

Crematie op zondag is slechts mogelijk na toestemming van de burgemeester van de gemeente waarin de crematie moet plaatsvinden, het is echter niet in iedere gemeente mogelijk. Tevens wordt het gebruikelijke crematietarief verdubbeld.

De herdenkingszuil

Veel crematoria hebben een herdenkingszuil waar een naamplaat van de overledene op kan worden aangebracht. Het crematorium kan u hierover inlichten.


2006-2022 - - Rotterdam - The Netherlands