De voorbespreking van de uitvaart

Steeds vaker komt het voor dat men de uitvaart vooraf geregeld en betaald wil hebben. Dat kan om allerlei redenen zijn, bijvoorbeeld om de nabestaanden niet met de uitvaart te belasten; dat men zeker wil weten dat de uitvaart volgens eigen wensen wordt uitgevoerd of dat men niet lang meer te leven heeft.

In alle gevallen kan men een uitvaartondernemer bellen. Hij zal met u rond de tafel gaan zitten en alle mogelijkheden rondom de uitvaart bespreken en alvast op papier zetten. Dit kunt u ook zelf doen door middel van de laatste wilsbeschikking. Tevens kunnen er tijdens een gesprek met een uitvaartondernemer de lopende uitvaartverzekeringen/levensverzekeringen aan de orde komen.

Wil men vooraf de administratie en financiŽn geregeld hebben dan kan een bezoekje aan www.nabestaandenwerk.nl nuttig zijn.

De laatste wensen

Vooraf kunt u al met de uitvaartondernemer uw wensen aangaande de uitvaart bespreken. U kiest voor een crematie of een begrafenis. De kist en de kaarten kunnen worden uitgekozen. De keuze van de kerk waar de uitvaartdienst zal plaatshebben aangeven. De uitvaartmuziek, de sprekers, de consumpties kunnen al worden genoteerd. Wilt u voorafgaand aan de begrafenis een aula/kapeldienst, maakt dit dan kenbaar aan de uitvaartondernemer. Bij een crematie kunt u de asbestemming laten vastleggen en bij een begrafenis kan de keuze van het graf worden vastgelegd. Loop met de uitvaartondernemer alles door en u krijgt de uitvaart zoals u dit wenst. Onderteken het formulier waarop alles genoteerd staat en de familie zal dan aan uw laatste wensen moeten voldoen. Zie ook de informatie op de pagina laatste wilsbeschikking.

Schaduwweduwen

Schaduwweduwen zijn geheime partners van overledenen. Na het overlijden van hun geliefde kunnen deze partners vaak geen afscheid nemen omdat hun relatie niet bekend is in de familie van de overledene. Om toch tot een afscheid te kunnen komen, kunnen de geheime partners vooraf afspreken hun uitvaart met hun wettelijke partner te regelen: zij kunnen dan verzoeken een advertentie in een krant te zetten welke zij samen hebben afgesproken. De geheime partner kan dan zien wanneer de geliefde is overleden, waar en wanneer de uitvaart is. De achterblijvende geheime partner kan dan als kennis de uitvaart bijwonen door b.v. achter in de zaal te gaan zitten en bijtijds (ongemerkt) de begraafplaats of het crematorium te verlaten.


© 2006-2022 - - Rotterdam - The Netherlands