De laatste wilsbeschikking

De laatste wilsbeschikking is bedoeld om duidelijk te maken hoe de uitvaart moet gaan verlopen en om alle wensen daaromtrent kenbaar te maken. De laatste wilsbeschikking moet gedateerd en ondertekend zijn. Verstandig is het om dit te doen in aanwezigheid van een tweede persoon. Deze kan de wilsbeschikking mede ondertekenen en erop toezien dat uitvaart wordt uitgevoerd zoals dit in de wilsbeschikking is opgetekend.

Handleiding bij het invullen van de laatste wilsbeschikking

Een voorbeeld van een laatste wilsbeschikking (in PDF-formaat) kunt u downloaden van deze website en lezen met de gratis te downloaden Adobe Reader. Klik met rechts op de link naar het PDF-bestand en kies Doel opslaan als... om deze op uw harde schijf op te kunnen slaan. U kunt deze laatste wilsbeschikking printen en vervolgens zelf invullen. Bewaar de ondertekende wilsbeschikking bij uw uitvaartpapieren zodat deze voor de nabestaanden gemakkelijk te vinden zijn.

Beschrijving van de wensen voor de uitvaart
 

Opgesteld door:
Naam:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Ondergetekende:
Naam:

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
geeft hiermede te kennen dat de hierna omschreven laatste wilsbeschikking ten aanzien van zijn/haar uitvaart volgens deze richtlijnen moet worden uitgevoerd.

Persoonlijke gegevens:
Naam:
Voornamen:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Naam en voornaam vader:
Overleden/woonplaats:
Naam en voornaam moeder:
Overleden/woonplaats:
Gehuwd:
Gehuwd met:

Weduwe/weduwnaar van:
Gescheiden van:
Samenwonend met/geregistreerd partnerschap met:
Geloofsovertuiging:
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
ja / nee
______________________________________________
Datum: _____________  Plaats:_____________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Trouwboekje
Het trouwboekje bevindt zich in: ______________________________________________

Testament
O  Er is geen testament.
O  Het testament is opgemaakt door:
     Naam notaris:
     Adres notaris
     Woonplaats notaris
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
 
Adreslijst
De adreslijst bevindt zich in:
Bijgewerkt tot:
______________________________________________
______________________________________________
 
Opdrachtgever
De opdrachtgever van mijn uitvaart zal zijn:
Naam:
Adres:
Woonplaats:
Telefoon:
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
Hij/zij zal zich belasten met het regelen en verzorgen van mijn uitvaart.

Uitvaartondernemer
De uitvaartondernemer van mijn keuze is:
Naam:
Adres:
Woonplaats:
Telefoon:
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
Hij/zij zal samen met de opdrachtgever de wensen aangaande mijn uitvaart ten uitvoer brengen.
 
Medische gegevens
O         Ik heb mijn lichaam ter beschikking gesteld aan de medische wetenschap (formulieren bijgevoegd);
O         Ik geef toestemming tot orgaantransplantatie (donorcodicil bijgevoegd);
O         Ik geef wel/geen toestemming voor obductie/sectie.

FinanciŽle gegevens
Bankrekeningnummers (met pincode):
Internetrekeningen (met inloggegevens)
Gemachtigde:
Deposito bij + nummer:
Levensverzekeringspolis:


Pensioen:
Uitvaartpolis:
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Begraven/cremeren
Ik wens te worden
O         Begraven op begraafplaats
O         Met auladienst vooraf
O         Gecremeerd in crematorium:
______________________________________________
O zonder auladienst vooraf
______________________________________________

Graf
Ik wens begraven te worden in een:
O         Algemeen graf (10-15 jaar)
O         Algemeen graf R.K.-gedeelte (indien aanwezig)
O         Nieuw eigen graf Ė familiegraf
            O 1-persoons
            O 2-persoons
            O 3-persoons
O         In bestaand familiegraf vak: nr. _______ nr.:________
            Bij een bestaand graf moet het monument worden verwijderd.
            De eigenaar/rechthebbende van het graf is:
            Naam:              ______________________________________
            Adres:              ______________________________________
            Woonplaats:     ______________________________________
O         Anders nl.:_________________________________________
 
Procedure
O         Ik wil dat de kist daalt in aanwezigheid van de familie
O         Ik wil niet dat de kist daalt in aanwezigheid van de familie
 
Monument
O         Ik wil een staand/liggend monument op mijn  graf
O         Ik laat dit over aan de familie
 
Met of zonder familie
O         De uitvaart moet plaatsvinden in besloten kring
O         De uitvaart moet plaatsvinden in aanwezigheid van familie en vrienden.
 
Kennisgeving van overlijden
O         Er mogen rouwkaarten worden verzonden
O         Er mogen geen rouwkaarten worden verzonden
O         Er mogen achteraf rouwkaarten worden verzonden
O         Ik wil geen advertentie in een krant
O         Ik wil een advertentie in de krant(en):
            _____________________________________________________
            _____________________________________________________
 
Opbaring
O         Opgebaard in rouwcentrum/uitvaartcentrum:
            Naam:  _______________________________________________
            Adres:  _______________________________________________
            Plaats: _______________________________________________
O         Gelegenheid tot condoleren:                 Ja  / Neen
O         Ik wens thuis te worden opgebaard.
O         De kleding die ik wil dragen is: ____________________________________
 
Volgauto's
O         Ik wens geen volgauto's
O         Ik wens ..... volgauto's
 
Vertrek uitvaart
O         Woonhuis
O         Uitvaartcentrum
 
Kerkdienst
Ik wens een kerkdienst vanuit:
Naam kerk:
Adres kerk:
Plaats:
Domineer/pastoor:
Telefoon:
Liturgie:
Organist:
Muziek: psalmen en gezangen:
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
Ja  /  Neen
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
 
Crematorium
O         Muziek:O         Sprekers:O         Geen Sprekers
 
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
Gebruik van:
Dalen van de kist:
O  Piano          O  Orgel
Ja  /  Neen

Asbestemming

O         Mijn as moet worden verstrooid op het crematoriumterrein
O         Mijn as moet worden verstrooid op/bij _____________________________
O         Mijn as moet over zee worden uitgestrooid: O  per schip         O  per vliegtuig
O         Mijn as moet worden bijgezet in het columbarium voor 5 jaar
O         Mijn as moet worden begraven in de urnentuin van de begraafplaats
            ________________________________  te _________________________
O         Laat dit geheel over aan de familie.
 
Condoleren na de begrafenis/crematie
O         Gelegenheid tot condoleren met:
            a. koffie en cake
            b. koffie en broodjes
            c. wijn en bier
            d. champagne
            e. uitgebreide lunch of diner
O         Geen gelegenheid tot condoleren
O         Een informeel samenzijn in restaurant: ____________________________
 
Overige opmerkingen
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
 
Ondertekening
Aldus opgemaakt op:               ________________________________________
 
Te:                                          ________________________________________
 
In aanwezigheid van:                _______________    Handtekening_____________
 
Opgesteld door:                      _______________    Handtekening_____________ 
 

Toegang tot de computer

Voor de nabestaanden is het goed te weten van welke internetdiensten gebruik wordt gemaakt. Het is daarom verstandig om bij de laatste wilsbeschikking een lijst van wachtwoorden, gebruikersnamen en pincodes toe te voegen.


© 2006-2022 - - Rotterdam - The Netherlands