Kapitaal en natura uitvaartverzekeringen

Een uitvaartverzekering is niet verplicht en het is goed na te gaan of u wel of geen uitvaartverzekering wilt hebben, er zijn namelijk zowel voor- als nadelen aan een uitvaartverzekering verbonden. Om enig inzicht te krijgen in de diverse soorten uitvaartverzekeringen volgt hieronder een beknopt overzicht.


Naturaverzekering
Kapitaalverzekering
Deposito
Rechthebbende
Premie/ koopsommen en de fiscus

Oude polissen
Verloren gegane polissen
Klachten aangaande de uitvaartverzekering


ZELF SPAREN VOOR EEN UITVAART

Het is natuurlijk heel goed mogelijk om zelf uw kosten voor de uitvaart te reserveren bij een bank en dit voor de wat langere termijn vast te zetten tegen een aantrekkelijke rente. Bekijk van tijd tot tijd of het gereserveerde bedrag nog toereikend is voor de steeds duurder wordende uitvaart. Vraag bij enkele uitvaartondernemers wat een gemiddelde uitvaart kost en pas uw reservering hierop aan.

Naturaverzekering

Een natura uitvaartverzekering is een verzekering die men afsluit en waar men premie voor betaalt tot aan het overlijden. Er is een leeftijdgrens verbonden aan het afsluiten van de naturaverzekering. Deze ligt meestal rond de 70 jaar. Hoe jonger men de verzekering afsluit hoe lager de premie zal zijn. De naturaverzekering verzekert de meest voorkomende diensten bij een uitvaart en keert geen geld uit. Per maatschappij is het dienstenpakket verschillend.

De voordelen
De voordelen van een naturaverzekering zijn dat de uitvaart conform de polis wordt uitgevoerd en dat dit een hoop zorgen kan wegnemen. Wel is het pakket van iedere naturaverzekering verschillend en moet men uitzoeken welke verzekering het beste bij de wensen past. Bij sommige naturaverzekeringen kan men een extra kapitaalverzekering afsluiten voor grote uitgaven bij de uitvaart. Men moet dan denken aan een eigen graf, een grafsteen of, als u terug wilt naar het land van herkomst, de extra kosten daarvoor. De extra kosten worden uit de kapitaalverzekering betaald.

De nadelen
Een van de nadelen van een naturaverzekering is dat het verzekerde pakket in de loop der jaren kan veranderen. Sommige verzekeringsmaatschappijen halen diensten uit het pakket of wijzigen de diensten om de premies laag te kunnen houden. Voor de diensten die niet zijn afgenomen wordt niet altijd een verrekening of vergoeding gegeven. Dat houdt in dat men premie betaalt voor iets waar men misschien nooit gebruik van zal maken. Zegt men de verzekering tussentijds op dan vindt er vaak geen restitutie plaats. Soms wordt de betaalde premie omgezet in een kapitaal- of koopsompolis. Men heeft ook niet altijd de mogelijkheid om zelf een uitvaartondernemer en/of een rouwcentrum te kiezen, doet men dat toch dan zijn deze kosten voor rekening van de nabestaanden. De premie wordt bij veel naturaverzekeringen jaarlijks aangepast, dit betekent dat een dergelijke verzekering achteraf vaak duurder wordt dan verwacht.

Kapitaaluitvaartverzekering

Bij een kapitaalverzekering betaalt men maandelijks/periodiek een premie voor een kapitaal dat bij overlijden wordt uitgekeerd. Het uit te keren kapitaal spreekt men van te voren af met de verzekeringsdeskundige. Op het moment van overlijden zal dit kapitaal beschikbaar zijn om de uitvaart te kunnen betalen. Sommige verzekeraars zullen het bedrag indexeren, kunt u meedelen in de winst of bestaat de mogelijkheid dat de verzekeraar jaarlijks een percentage aan rente bijschrijft. Uitvaarten worden jaarlijks duurder, controleer daarom van tijd tot tijd of uw kapitaalverzekering nog toereikend is. Bij het afsluiten van een kapitaaluitvaartverzekering moet altijd een eenvoudige gezondheidsverklaring worden ingevuld.

Een van de nadelen van een kapitaaluitvaartverzekering is dat ook deze een leeftijdsgrens heeft, dit is per verzekeringsmaatschappij verschillend maar ligt meestal tussen de 60 en 70 jaar. Soms wordt de betaalde premie omgezet in een kapitaal- of koopsompolis. Ook bij een kapitaaluitvaartverzekering vindt bij het stoppen van de verzekering vaak geen restitutie van de betaalde premies plaats. Moet men om welke reden dan ook stoppen met de kapitaaluitvaartverzekering dan stuit dit meestal op enige moeilijkheden van de kant van de verzekeraar.

Deposito

Bij een deposito stort men een bedrag ineens bij een uitvaartondernemer. De uitvaartondernemer heeft vervolgens de plicht dit geld goed te beheren. Door de betaling van het deposito is op het moment van overlijden de uitvaart al betaald. Jaarlijks krijgt u van de uitvaartondernemer een bericht van de rentebijschrijving. Het is belangrijk dat uw geld goed wordt beheerd en er controle over is door bijvoorbeeld een extern accountantskantoor. Onderzoek daarom eerst of de uitvaartondernemer betrouwbaar is voordat u met hem in zee gaat.

BELANGRIJK: WEEG DE VOOR- EN NADELEN AF

Iedere verzekeringsmaatschappij, naturaverzekering en/of kapitaalverzekering heeft zijn voor- en nadelen. Het is dus belangrijk dat men een verzekering en/of een verzekeringsmaatschappij kiest die het best aansluit bij uw uitvaartwensen. Betrek hierbij ook uw partner en/of kinderen, ook zij hebben misschien wensen met betrekking tot uw uitvaart. Bedenk verder dat een uitvaartverzekering niet verplicht is.

Rechthebbende

De echtgenote en/of de kinderen zijn altijd de rechthebbenden van de polis. Zijn er problemen in de familie en wil men zeker zijn dat de gelden van de polissen gebruikt worden voor de uitvaart, dan kan men als rechthebbende ook de uitvaartondernemer benoemen. De gelden komen vrij bij overlijden en de familie blijft hier verder buiten. Zij kunnen natuurlijk wel hun wensen met betrekking tot de uitvaart kenbaar maken. Er zijn verzekeringsmaatschappijen die vragen naar een akte van erfrecht voordat zij overgaan tot uitkeren van de polissen (zie de pagina's over de notaris en het testament).

Premie/koopsommen en de fiscus

De premie, betaald voor een begrafenis of crematie (natura-verzekering) zijn niet (meer) aftrekbaar van de belasting. De kosten van de uitvaart zijn niet aftrekbaar van de belasting.

Geeft een polis recht op een crematie of een begrafenis dan hoeft de waarde van deze polis niet aangegeven te worden in box 3. Komt de waarde van de polis boven de 6.859 per persoon (2018) dan moet de gehele waarde van de polis wel worden aangegeven in box 3 met als gevolg dat u belasting in box 3 moet betalen. Indien u huurtoeslag heeft komt deze in dit geval te vervallen.

Oude polissen

De verzekeringsmaatschappijen waar jaren geleden polissen zijn afgesloten, zijn bijna allemaal overgenomen door andere verzekeringsmaatschappijen. Om na te kunnen gaan bij wie uw oude polissen zijn ondergebracht kunt u contact opnemen met:

De Nederlandse Bank
Postbus 98
1000 AB Amsterdam
0900-5200520
www.dnb.nl

Verloren gegane polissen

Bent u op zoek naar informatie over verloren polissen van levensverzekeringen, uitvaartverzekeringen en/of adressen van verzekeringsmaatschappijen dan kunt u contact opnemen met:
Verbond van Verzekeraars, Sector Levensverzekering
Postbus 93450
2509 AL Den Haag
070-3338627
www.verzekeraars.nl


2006-2022 - - Rotterdam - The Netherlands