Testament

In een testament kun je een hoop zaken regelen waarvoor je anders aan de wet bent overgeleverd. Hoe meer is vastgelegd, hoe minder kans op conflicten. Bij leven laat men vaak zijn/haar wensen voor wat betreft de uitvaart en de nalatenschap, in samenwerking met een notaris, in een testament vastleggen. Geld, auto('s) en onroerend goed moet in ieder geval in een testament worden vastgelegd. De nabestaanden, vrienden of instellingen kunnen erven. Men kan een testament maken om nabestaanden uit te sluiten. Tegenwoordig kunnen, met de nieuwe wetgeving, ook de kinderen uitgesloten worden van de erfenis. Zij kunnen dan alleen een beroep doen op het legitieme deel. Nadat de notaris alles heeft genoteerd en in een testament heeft vastgelegd krijgt men dit thuisgestuurd. De notaris bewaart een kopie in zijn eigen archief en stuurt een kopie naar het Centraal Testamentenregister in Den Haag (www.centraaltestamentenregister.nl). In het testament kan onder andere staan hoe de uitvaart geregeld moet worden, door wie en hoe de erfenis verdeeld moet worden. Als er een testament aanwezig is dan zal men de notaris moeten inschakelen. Hij zal een kopie van de akte van overlijden nodig hebben om het testament ten uitvoer te brengen.

TIP: Met www.testamenttest.nl kan worden gecontroleerd of het testament up to date is.

Codicil
Akte van erfrecht
Erfenis vervalt
Nalatenschap zonder erfgenamen

De Notaristelefoon
Centraal testamentenregister
Testamonium

Codicil

Een codicil is een eigenhandig geschreven stuk dat voorzien is van een datum en een handtekening. In een codicil kan met uitsluitend sieraden, kleding, zaken uit de inboedel, boeken en lijftoebehoren nalaten aan bepaalde personen. Ook kan men in een codicil vast leggen hoe de uitvaart moet gaan verlopen. Tussenkomst van een notaris is niet nodig. Om misverstanden te voorkomen (twijfel aan de echtheid van de handtekening op het codicil of zoekraken van het codicil) is het wel verstandig om de handtekening van het codicil te laten legaliseren door een notaris en een kopie bij de notaris achter te laten.

Akte van Erfrecht

De akte van erfrecht/verklaring van erfrecht wordt opgemaakt en afgegeven door een notaris en vermeld wie de erfgenamen zijn. Vaak heeft men na een overlijden een akte van erfrecht nodig om de bank te deblokkeren, het te gelde maken van polissen of tegoeden van de belasting vrij te krijgen. Laat pas een akte van erfrecht opmaken als hier om wordt gevraagd, men maakt anders kosten die niet nodig zijn. Ga bij diverse notarissen te rade over de prijs van de akte van erfrecht, dit kan per notaris nogal verschillen.

ERFRECHT

Sinds de invoering van het nieuwe erfrecht per 1 januari 2003 ligt de bevoegdheid niet meer bij de gezamenlijke erfgenamen; als de wettelijke verdeling van toepassing is, is de langstlevende echtgenoot bevoegd. Het erfrecht in Nederland is aan veel wettelijke regels gebonden. Om een goed inzicht te krijgen in het erfrecht zijn de volgende sites interessant om te bezoeken: www.notaristarieven.nl.

Erfenis vervalt

Met ingang van de 1-1-2003 vervalt her recht van erven na 5 jaar. De notaris is dan niet meer verplicht te blijven zoeken naar erfgenamen.

Nalatenschap zonder erfgenamen

Is er bij een overlijden sprake van een grote erfenis maar is er geen testament en zijn er tevens geen erfgenamen bekend dan zal een notaris toch gaan zoeken naar eventuele erfgenamen. Slaagt de notaris er niet in dan worden alle bezittingen verkocht waarna de opbrengst voor 45 jaar wordt bewaard op een rekening bij deze notaris. Na 45 jaar vervalt dit bedrag aan de staat (vroeger was dit pas na 80 jaar).

De Notaristelefoon

Wil men zelf nagaan of er een testament is dan kan men altijd de notaristelefoon bellen (0900-3469393). Zij geven ook algemeen informatie over juridische zaken. De notaristelefoon is voor iedereen toegankelijk.

Centraal Testamentenregister

Het Centraal Testamentenregister kan schriftelijk informatie geven over het bestaan van een testament of laatste wilsbeschikking (www.centraaltestamentenregister.nl).

Testamonium

In een testament worden de materiŽle zaken vastgelegd door een notaris. De immateriŽle zaken, zoals een levensverhaal, en/of memoires kunnen aan de hand van een programma op schrift gezet worden. De site geeft tevens de gelegenheid om de memoires in bewaring te geven en men kan zelf bepalen welke nabestaanden er op termijn inzage in mogen hebben (www.testamonium.nl).


© 2006-2022 - - Rotterdam - The Netherlands