Nederlands Uitvaart Museum Tot Zover

De stichting Nederlands Uitvaart Museum Tot Zover (opgericht in 1990) heeft zich ingezet om door middel van een collectie een beeld te geven van het omgaan met de dood in het heden en het verleden. De collectie is bijeengebracht door funerair historicus H.L. Kolk, schenkingen en aankopen hebben de collectie gecompleteerd. Het thema van het uitvaartmuseum is de dood en de rituelen die daarmee samenhangen. De nieuwe culturen in Nederland hebben de rituelen rondom de dood verrijkt.

Daar in de laatste twee decennia een enorm groeiende belangstelling rondom het thema dood is ontstaan, heeft de Stichting Nederlands Erfgoed op de begraafplaats, crematorium en gedenkpark De Nieuwe Ooster in Amsterdam een plaats gevonden om het Nederlands Uitvaart Museum Tot Zover, Kruislaan 124 te Amsterdam, vorm te geven. De oude directeurswoning van de begraafplaats doet dienst als museum. In het gebouw bevinden zich een grote museumzaal, een café en een zaal voor presentaties en lezingen. Er vinden kortdurende evenementen plaats waardoor dood- en rouwrituelen onder de aandacht worden gebracht. Er wordt ook aandacht besteed aan voorlichting en educatie door middel van boeken, tijdschriften en computers.

Nederlands Uitvaart Museum Tot Zover
Kruislaan 124
1097 GA  Amsterdam
Tel.: 020-6940482
Email: info@totzover.nl
Website: www.totzover.nl

Rouwverwerking en rouwvertoon door de eeuwen heen

Het rouwvertoon werd voornamelijk door de vrouwen gedaan en bestond uit het dragen van zwarte kleding zonder sieraden, kant, diverse vormen van opsmuk die dienden als teken van verdriet. Het bevestigde de positie van de vrouw. In het eerste half jaar werd de zware rouw gedragen die daarna overging in gewone rouwkleding. Het streekmuseum Jan Anderson F, Kethelweg 50 te Vlaardingen heeft aan aantal voorwerpen en versierselen in bezit die kenmerkend zijn voor de rouwdrachten van de Vlaardingse vissersvrouwen.


© 2006-2022 - - Rotterdam - The Netherlands