RepatriŽring van de overledene uit het buitenland

Overal ter wereld kunnen wij worden overvallen door de dood. Dit kan gebeuren in een ziekenhuis (er is dan altijd een arts aanwezig die het overlijden vaststelt), buiten een ziekenhuis (er moet een arts worden gewaarschuwd om het overlijden vast te stellen), of het kan een niet natuurlijke dood, bijvoorbeeld een ongeval of misdrijf zijn (in dat geval moeten zowel een arts als de politie worden gewaarschuwd). Toch wil men in het land van herkomst worden begraven. Het stoffelijk overschot moet dan worden gerepatrieerd. Er zijn uitvaartondernemers die zich daarin hebben gespecialiseerd. Zij zullen de repatriŽring verzorgen in overleg met de uitvaartonderneming ter plekke, de alarmcentrale en de nabestaanden. Heeft men een goede reisverzekering afgesloten dan zijn de kosten van de repatriŽring gedekt door deze verzekering.

Wat kunt u van de uitvaartondernemer verwachten als u met een overlijden in het buitenland wordt geconfronteerd? Hij zal:

Het paspoort of een kopie daarvan moet bij de overledene blijven. De sieraden en waardevolle zaken kan men het beste gelijk afdoen/meenemen.

Vůůr het transport zal de overledene worden gebalsemd (afhankelijk van het land van overlijden). Vindt het transport per vliegtuig plaats dan zal in de houten kist een zinken kist worden geplaatst die volledig wordt afgesloten. Deze wordt in Nederland weer verwijderd. Is de overledene eenmaal in Nederland dan kan de uitvaart volgens de Nederlandse gebruiken plaatsvinden. Na de uitvaart zal de uitvaartondernemer alle originele documenten overhandigen aan de nabestaanden. De akte van overlijden, die in de plaats is opgemaakt waar het overlijden heeft plaatsgevonden, moet worden ingeschreven bij

De Ambtenaar van de Burgerlijke Stand, Bureau Bijzondere Akten,
Kamer C0301
Postbus 12620
2500 DL Den Haag.
070-3532816
070-3532813
en er moet aangifte worden gedaan in de gemeente waar de overledene heeft gewoond.

Bij een goede reisverzekering wordt de repatriŽring geregeld door de verzekeringsmaatschappij. Als dit niet het geval is dan kunt u contact opnemen met een uitvaartondernemer die zicht daarin heeft gespecialiseerd zoals www.vdh-iru.nl en www.nivvo-repatriering.nl.


© 2006-2022 - - Rotterdam - The Netherlands