Hydrolyse, lyofilisatie (vriesdrogen), resomeren en cryomeren

Hydrolyse

Onder invloed van chemische middelen in combinatie met water wordt het lichaam afgebroken. Slechts drie procent van het oorspronkelijke gewicht blijft over. Het restant bestaat uit calciumfosfaat en een vloeistof. De vloeistof en de poeder worden vervolgens gescheiden waarna de poeder in een urn geplaatst kan worden. Het is een milieuvriendelijke en ruimtebesparende techniek en wordt in de VS alleen nog op dieren toegepast.

Vriesdrogen (lyofilisatie)

Vriesdrogen is volgens een Zweeds bedrijf een nieuwe ecologische manier van begraven. Het lichaam van de overledene wordt 10 dagen tot een temperatuur van min 18 graden Celsius bevroren waarna het wordt ondergedompeld in een bad van vloeibare stikstof. Stikstof heeft een temperatuur van min 196 graden Celsius. Doordat het gekoelde lichaam in aanraking komt met stikstof wordt het breekbaar. Met behulp van een triltechniek valt het uiteen in kleine deeltjes waarna het eruit ziet al poeder. Met een vacuümtechniek wordt het vocht uit het poeder onttrokken en met behulp van een magneet worden de metaaldeeltjes uit het poeder verwijderd. Uiteindelijk blijft ongeveer 25 tot 30 kilo over van het totale gewicht. Vriesdrogen kan nog niet in Nederland worden toegepast. Hier is nieuwe wetgeving voor nodig.

Resomeren

Bij resomeren wordt het lichaam ontbonden in een waterige oplossing van kaliumhydroxide (bij een temperatuur van 180 °C en verhoogde druk) zodat het resomeren optimaal verloopt. Het lichaam moet voorzien zijn van kleding en een lijkhoes, die gemaakt zijn van eiwitten, zoals zijde of wol. Het proces start met het scheiden van het lichaam en de kist. De hoeveelheden water en loog zijn afhankelijk van het lichaamsgewicht. Het proces duurt ongeveer drie uur. De overblijvende poreuze botten zijn zo teer geworden dat ze makkelijk vermaalt kunnen worden tot poeder, vergelijkbaar met de asresten na een crematie. Behalve de beenderen kunnen niet-oplosbare bestanddelen zoals protheses van titanium, gouden tandvullingen en pacemakers geļsoleerd worden. Het is een milieuvriendelijke vorm van lijkbezorging maar is in Nederland (nog) niet toegestaan.

Cryomeren

Cryomeren is een methode om menselijke resten op een zo milieuvriendelijke wijze te laten verwerken. Cryomeren bestaat uit het invriezen van overleden personen met als doel ze in een later stadium, wanneer de techniek dit toestaat, weer tot leven te wekken. De haalbaarheid hiervan wordt over het algemeen sterk in twijfel getrokken en ook is men het lang niet eens over de ethische aspecten hiervan, los van het feit dat cryonisme een uiterst dure en weinig milieuvriendelijke methode is.


© 2006-2022 - - Rotterdam - The Netherlands