Serviceverlening

Het laatste hoofdstuk behandelt verschillende aspecten rondom de uitvaart waarbij u afhankelijk bent van de serviceverlening van derden. Het gaat hier om het regelen van woonhuisbewaking tijdens en na de uitvaart en boedelruiming. Er is tevens een lijst met nuttige adressen van instanties waar u wellicht de hulp van kunt inroepen. Indien u ontevreden bent over de afwikkeling van de werkzaamheden van de ingeschakelde partijen dan kunt u een klacht indienen. In de wet op de lijkbezorging is veel geregeld, deze kunt u er eventueel op naslaan.

Heeft u interesse in werken in de uitvaartbranche en zou u daarin werkzaam willen zijn, dan kunt u beginnen met een specifieke opleiding in de uitvaartbranche.

Inhoudsopgave: Serviceverlening

Woonhuisbewaking
Boedelruiming
Klachten
Nuttige adressen

Wet op de lijkbezorging
Opleidingen uitvaartbranche
Werken in de uitvaartbranche


2006-2022 - - Rotterdam - The Netherlands