Nuttige adressen

(Bron "De gids na een overlijden" van de Landelijke Stichting Rouwbegeleiding, Postbus 13189, 3507 LD Utrecht).

Bankzaken
Belastingen
Consumentenzaken
Erfrecht
Huisvesting
Kind en gezin
Inboedel
Maatschappelijk dienstverlening
Onderwijs

Opzeggen/ Afmelden/ Wijzigen
Uitkeringen/pensioenen/ uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV)
Uitvaartzaken en verzekeringen
Ziektekostenverzekeringen
Psychologische hulpverlening
Diverse Maatschappelijke Organisaties
Overige

1. Bankzaken

ABN-Amro Bank N.V. Nabestaandenden Desk
PAC SKoooo
Antwoordnummer 5149
3000VB  Rotterdam
040-2576875 (maandag - vrijdag. 08.30-17.00 uur)
www.abnamro.nl/nl/images/Service_aan_nabestaanden.pdf

ING
ING Servicedesk Nabestaanden
058-2340033 (maandag - vrijdag: 08.00-21.00 uur, zaterdag 9:00-17:00)
www.ing.nl

Stichting Bureau Kredietregistratie
Postbus 6080
4000 HB Tiel
0900-2578435
www.bkr.nl

2. Belastingen

Nederlandse Orde van Belastingadviseurs
Adressen van belastingadviseurs en bemiddeling
bij inhoudelijke klachten
Postbus 2977
1000 CZ Amsterdam
020-5141880
www.nob.net

Belastingtelefoon|
0800-0543
www.belastingdienst.nl

3. Consumentenzaken

Nationaal Instituut Budgetvoorlichting (NIBUD)
Postbus 19250
3501 DG Utrecht
030-2391350
www.nibud.nl

Consumentenbond
Postbus 1000
2500 BA Den Haag
070-4454545
www.consumentenbond.nl

Stichting De Ombudsman
Postbus 1700
1200 BS Hilversum
035-6722722
www.stichtingdeombudsman.nl

Nederlandse PatiŽnten Consumenten Federatie (NPCF)
Postbus 1539
3500 BM Utrecht
030-2970303
www.npcf.nl

Postbus 51
Postbus 20002
2500 EA Den Haag
0800-8051
E-mail: vragen@postbus51.nl
www.postbus51.nl

Klantenservice TNT-Post
058-2333333
www.tntpost.nl

4. Erfrecht

Koninklijke NotariŽle Beroepsorganisatie
Postbus 16020
2500 BA Den Haag
070-3307111
www.notaris.nl

Notaristelefoon
0900-3469393

Centraal Testamentenregister
Postbus 19398
2500 CJ Den Haag
www.centraaltestamentenregister.nl

5. Huisvesting

Vereniging Eigen Huis
Postbus 735
3800 AS Amersfoort
033-4507750
www.eigenhuis.nl

Huisvestingszaken van de gemeente
Zie telefoongids onder Gemeente

Huurcommissie
De adressen van de verschillenden ressorten op te vragen bij het Ministerie van VROM

Ministerie van (VROM) Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Afdeling Publieksvoorlichting
Postbus 20951
2500 EZ Den Haag
070-3391226
www.rijksoverheid.nl

6. Kind en Gezin

Advies en klachtenbureau Jeugdhulpverlening
Geldersekade 101
1011 EM Amsterdam
020-6383728
www.akj.nl

Raden voor de Kinderbescherming
www.kinderbescherming.nl

Kindertelefoon
0800-0432 (14.00-20.00 uur)
www.kindertelefoon.nl

Opvoedtelefoon
0900-8212205

Thuiszorg
Zie Telefoon- of Gouden Gids

Landelijke Vereniging Thuiszorg
Postbus 100
3980 CC Bunnik
Zie ook http://thuiszorg.startpagina.nl

7. Inboedel

Veiling- en Venduhuizen Boedelhuizen
Telefoongids onder Inboedel of Tweedehands artikelen

Stichting Emmaus Nederland
In goede staat zijnde verkoopbare inboedels worden gratis opgehaald.
Ab Harrewijnstraat 18
3544 AL Utrecht
030 2290780
www.emmaus.nl

KICI Kledinginzameling
Gratis ophalen van kleding
Viaductweg 2
2525 KL Den Haag
070-3830306
www.kici.nl

Leger des Heils
Postbus 3006
1300 EH Almere
Te.: 036-5398285
www.legerdesheils.nl

Vincentiusvereniging Nederland
Geestbrugweg 128
2281 CS Rijswijk
070-3800011
www.vincentiusvereniging.nl

8. Maatschappelijke dienstverlening

Bureaus voor Rechtshulp
Zie telefoongids
www.bureaurechtshulp.nl

Rechtswinkels
Zie telefoongids of vragen bij gemeentehuis.

Landelijk Verband voor Sociaal Raadsliedenwerk
Postbus 3332
3502 GH Utrecht
030-2983419/
Fax: 030-2983437
www.sociaalraadslieden.nl

Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV)
Postbus 8456
1005 AL Amsterdam
020-5816300
www.fnv.nl

Christelijk Nationaal Vakverbond
Postbus 2475
3500 GL Utrecht
0900-2864636
www.cnv.nl

9. Onderwijs

Informatie Beheer Groep
Postbus 50101
9702 GA Groningen
050-5998120
www.ib-groep.nl

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Afdeling Publieksvoorlichting
IPC 5600
Postbus 16375
2500BJ Den Haag
0800-8051
www.rijksoverheid.nl

10. Opzeggen/Afmelden/Wijzigen

ANWB
Ledenadministratie
Postbus 93200
2509 BA Den Haag
www.anwb.nl

Centraal Bureau Motorrijtuigenbelasting
0800-0749
www.belastingdienst.nl/mrb

Opzeggen loterijen
Schriftelijk of per fax. Vermelden: Lot/deelnamenummer, bank of gironummer.

Bank/giroloterij
Van Eeghenstraat 70
1071 GK Amsterdam
020-5737473
www.bankgiroloterij.nl

De Lotto
Postbus 3074
2280 GB Rijswijk
www.delotto.nl

Stichting Nationale Postcode Loterij
Van Eeghenstraat 70
1071 GK Amsterdam
Fax: 020-6753866
www.postcodeloterij.nl

Sponsorloterij
Van Eeghenstraat 70
1071 GK Amsterdam
Fax: 020-4703148
www.sponsorloterij.nl

Staatsloterij
Afdeling Klantenservice
Postbus 818
2700 AV Zoetermeer
0900-3004060
Fax.: 070-3021509
www.staatsloterij.nl

11. Uitkeringen/pensioenen/uitvoerings-instituut werknemersverzekeringen (UWV)

Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
ABP Pensioenen
Postbus 4803
6401 JL Heerlen
045-5796265
www.abp.nl

Pensioenfonds PGGM
Postbus 117
3700 AC Zeist
030-2779911
www.pggm.nl

Pensioen- en uitkeringsraad (PUR)
Kanaalpark 140
2321 JV Leiden
071-5356888
www.pur.nl

Gemeentelijke Sociale Dienst
Voor adres en telefoonnummer zie telefoongids van uw gemeente

Sociale Verzekeringsbank
Postbus 537
1180 AJ msterdam
020-6565656
www.svb.nl

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelenheid
Postbus 90801
2509 LV Den Haag
0800-9051
www.minszw.nl

UWV
Postbus 58285
1040 HG Amsterdam
020-6879111
www.uwv.nl

Centrum Werk en Inkomen (CWI)
Voor adressen zie telefoongids van uw gemeente.
www.CWInet.nl

2ZW Informatiecentrum
Postbus 19260
3501 DG Utrecht
030-2739291
www.socialezekerheid.nl

12. Uitvaartzaken en verzekeringen

Burgerlijke Stand
Afdeling Burgerzaken van het gemeentehuis in de plaats van overlijden.

Burgerlijke Stand Den Haag
Inschrijving na overlijden in buitenland
Bureau Bijzondere akten, Kamer C0301
Postbus 12620
2500 DL Den Haag
070-3532816
070-3532813
www.denhaag.nl

De Nederlandse Bank
Postbus 98
1000AB Amsterdam
0900-5200520
www.dnb.nl

Donorvoorlichting NIGZ
Postbus 500
3440 AM Woerden
0900-BEL-DONOR (0900-8212166)
0348-437650
www.donorvoorlichting.nl

NARDUS samenwerkende uitvaartorganisaties
(Voorheen Geschillencommissie Uitvaartwezen)
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
070-3105310
www.nardus.eu

Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen
Postbus 92
5600 AB Eindhoven
http://ombudsmanuitvaartwezen.nl

KiFiD
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
www.kifid.nl

Uitvaarttelefoon
070-3615567

Uitvaart Informatie Hulplijn
0800-4444000
www.uitvaartinformatiehulplijn.nl

Sector Levensverzekering van het Verbond van Verzekeraars
Postbus 93450
2509 AL Den Haag
070-3338627
www.verzekeraars.nl

13. Ziektekostenverzekering

Zorgverzekeraars Nederland
Postbus 520
3700 AM Zeist
030-6988911
www.zn.nl

14. Psychologisch hulpverlening

Stichting Achter de Regenboog: Verliesverwerking met kinderen en jongeren
Othellodreef 95
3561 GT Utrecht
030-2364141
www.achterderegenboog.nl

AIDS Soa Infolijn
0900-AIDSSOA (0900-2042040)
www.aidsfonds.nl

Alcohol Infolijn
0900-5002021
www.trimbos.nl

Alzheimer Stichting
Postbus 183
3980 CD Bunnik
www.alzheimer.nl

Centrum '45
Rijnzichtweg 35
2342 AX Oegstgeest
071-5191500
www.centrum45.nl

Vereniging ouders van couveusekinderen
Postbus 1024
2260 BA Leidschendam
070-3862535
www.couveuseouders.nl

Drugs Infolijn
0900-1995
www.trimbos.nl

Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie
Postbus 75331
1070 AH Amsterdam
0900-6060606
www.nvve.nl

Fiom
Postbus 1019
5200 BA 's Hertogenbosch
073-6128821
www.fiom.nl

HIV Vereniging Nederland
Postbus 15847
1001 NH Amsterdam
020-6892577
www.hivnet.org

Humanistische Uitvaartbegeleiding
Postbus 75490
1070 AL Amsterdam
www.humanistischeuitvaart.nl

Humanitas
Postbus 71
1000AB Amsterdam
www.humanitas.nl

IKON - pastoraat
Melkpad 25a
1217 KA Hilversum
035-6215555

Joods Maatschappelijk werk
De Lairessestraat 145-147
1075 HJ Amsterdam
www.joodswelzijn.nl

Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker
Schouwstede 2d
3431 JB Nieuwegein
www.vokk.nl

KWF - Kankerbestrijding
Postbus 75508
1070 AM Amsterdam
0800-0226622
www.kwfkankerbestrijding.nl

Vereniging van Integrale Kankercentra
Postbus 19001
3501 DA Utrecht
030-2343780
www.iknl.nl

Contactgroep (VNK) Nabestaanden KankerpatiŽnten
Postbus 8152
3503 RD Utrecht
030-2916091
www.nfk.nl

Nederlandse Federatie van KankerpatiŽntenverenigingen (NFK)
Postbus 1852
3503 RD Utrecht
030-2916091
www.nfk.nl

Stichting Korrelatie
Postbus 9484
3506 GL Utrecht
0900-1450
www.korrelatie.nl

Stichting Dr. Elisabeth KŁbler-Ross
Halterstraat 3c
7201 MV Zutphen
0575-545703
www.kubler-ross.nl

Maatschappelijk Werk
In het telefoonboek van uw regio onder:
- Algemeen matschappelijk werk
- Maatschappelijk werk
- Sociaal maatschappelijk werk
- Maatschappelijke dienstverlening
of via Stichting Korrelatie

COGIS, Kenniscentrum vervolging oorlog en geweld
Da Costakade 45
3521 VS Utrecht
030-2343436
www.cogis.nl

Vereniging Ouders van een overleden kind
Postbus 418
1400 AK Bussum
0900-2022723
www.vook.nl

Landelijk Steunpunt Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg
Postbus 189
3980 CD Bunnik
030-6596266
www.vptz.nl

Nederlandse Verniging PatiŽnten (NPV)
Landelijk Bureau
Postbus 178
3900 AD Veenendaal
0318-547888
www.npvzorg.nl

Regionaal Instituut Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg (RIAGG)|
Telefoonnummer in het telefoonboek van de regio.

Landelijke Stichting Rouwbegeleiding (LSR)
Postbus 13189
3507 LD Utrecht
030-2761500
www.verliesverwerken.nl

SOS Telefonische Hulpdienst
0900-0767

Schorerstichting
Postbus 15830
1001 NH Amsterdam
020-6624206
www.schorer.nl

Landelijk Bureau Slachtofferhulp
Postbus 14208
3508 SH Utrecht
0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

Vereniging Verkeersslachtoffers
Postbus 721
6800 AS Arnhem
035-6215110
www.verkeersslachtoffers.nl

Vereniging Achterblijvers na Vermissing
Vorselaar 7
4902 LK Oosterhout
www.devav.nl

Meldpunt Vermisten
0800-VERMIST (0800-8376478)
www.meldpuntvermisten.nl

Vereniging Ouders van een vermoord Kind
Postbus 11191
2301 ED Leiden
www.oudersvaneenvermoordkind.nl

Stichting Vrijwillig Leven
Postbus 5098
6202 WE Maastricht
www.SVLeven.nl

Haagse Weduwen en Weduwnarenbond
Columbusstraat 174
2561 AT Den Haag
070-3638353
070-3820673

Vereniging Ouders van Wiegendood-kinderen
Postbus 10
4060 GA Ophemert
www.wiegedood.nl

Ypsilon
Kerkhoflaan 306
3034 TJ Rotterdam
010-4045166
www.ypsilon.org

Landelijk Platform Nabestaanden na zelfdoding
p/a Kasteel De Essenburgh
Zuiderzeestraatweg 199
3849 AE Hierden
0341-451841
E-mail: schuchard@essenburg.nl

15. Maatschappelijke Organisaties

Algemeen

Platform Buitenlanders Rijnmond
Grotekerkplein 5
3011 GC Rotterdam
010-4122057
www.pbr.nu

Moslim Informatie Centrum Nederland (MICN)
Postbus 61217
2562 AE Den Haag
070-3614463

Het Nederlandse Rode Kruis
Centraal adres: Postbus 28120
2502 KC Den Haag
070-4455666
www.rodekruis.nl

Vincentiusvereniging
Geestbrugweg 128
2281 CS Rijswijk (ZH)
070-3800011
www.vincentiusvereniging.nl

Vluchtelingenwerk Nederland
Postbus 2894
1000 CW Amsterdam
020-4367200
www.vluchtelingenhulp.nl

Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk
Postbus 2877
3500 GW Utrecht
030-2319844
www.nov.nl
www.vrijwilligersplein.nl

Vereniging Landelijke Unie van Vrijwilligers
Vischersplein 160-E5
3511 LX Utrecht
030-2322920
www.uvvnet.nl

Vrijwilligerswerk in Zieken- en Verpleeghuizen
Informatie bij de plaatselijke Zieken- en Verpleeghuizen

Vereniging De Zonnebloem
Postbus 2100
4800 CC Breda
076-5646362
www.zonnebloem.nl

Ouderen

ANBO - Bond van vijftig-plussers
Postbus 18003
3501 CA Utrecht
030-2330060
www.anbo.nl

Nederland Islamitische Ouderenbond
Afrikaanderplein 40
3072 EC Rotterdam
010-4866290

Protestants Christelijke Ouderenbond (PCOB)
Blijmarkt 12
8011 NE Zwolle
038-4225588
www.pcob.nl

Unie Katholieke Bonden van Ouderen (Unie KBO)
Postbus 325
5201 AH 's Hertogenbosch
www.uniekbo.nl

GecoŲrdineerd Ouderenwerk
In het telefoonboek vindt men ouderenwerk onder de namen:

- Stichting welzijn Ouderenwerk
- Stichting Bejaardenwerk
- Stichting Voorzieningen voor ouderen

Vrouwen

Allochtone Vrouwentelefoon (AVT)
0800-0240027
www.oostnederland.sensoor.nl

Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen
Centraal Bureau:
Koning Wilhelminalaan 21
Postbus 1496
3800 BL Amersfoort
033-4228225
www.nvvh.nl

Nederlandse Vrouwen Raad (NVR)
Louise de Collignystraat 44
2595 SR Den Haag
070-3469304
www.nederlandsevrouwenraad.nl

16. Overige

Grafzorg Nederland (GzN)
Zutphensestraatweg 7
6881 WN Velp (Gld)
026 - 3617900
www.grafzorg.nl

Kanselarij der Nederlandse Orden
Postbus 30436
2500 GK Den Haag
070-3751200
www.lintjes.nl

De Terebinth
Postbus 85177
3911 SH Rhenen
www.terebinth.nl


© 2006-2022 - - Rotterdam - The Netherlands