Klachten

Medische klachten
Klachten aangaande de uitvaart

Klachten aangaande de uitvaartverzekering

Medische klachten

Na het overlijden kunnen nabestaanden vragen of onduidelijkheden hebben over de doodsoorzaak, medische ingrepen of behandelingen. U kunt hierover contact opnemen met de behandelende artsen en een verzoek indienen tot inzage van het medische dossier van de overledene. In beginsel hoeft een arts dit niet te honoreren. Mocht een arts van mening zijn dat de overledene daar bij leven geen bezwaar tegen zou hebben gehad kan hij alsnog tot inzage overgaan. Mocht hij twijfelen dan zal hij dit weigeren. Het Informatie- en Klachtenbureau (IKG) in uw regio kan u nader informeren over uw rechten, over hoe te handelen bij onduidelijkheden of het deponeren van klachten.

Klachten aangaande de uitvaart

Voor klachten aangaande de uitvaart is een geschillencommissie in het leven geroepen om te bemiddelen tussen de uitvaartondernemer/-vereniging en de nabestaanden. Is de uitvaartondernemer of –vereniging aangesloten bij BGNU (Branchevereniging Gecertificeerde Nederlandse Uitvaartondernemingen, www.bgnu.nl) respectievelijk Nardus (branchevereniging voor uitvaartverenigingen, www.nardus.eu) dan kan de klacht schriftelijk worden ingediend bij:

Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen
Postbus 92
5600 AB Eindhoven
ombudsman@ombudsmanuitvaartwezen.nl
http://ombudsmanuitvaartwezen.nl

Klachten aangaande de uitvaartverzekering

Hebben de klachten betrekking op de uitvaartverzekering, dan kunt u contact opnemen met:

Kifid
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
www.kifid.nl


© 2006-2022 - - Rotterdam - The Netherlands