Ter beschikking stellen van de wetenschap

Iedere meerderjarige kan zijn lichaam na het overlijden ter beschikking stellen van de medische wetenschap. Het ter beschikking stellen gebeurt via een academisch ziekenhuis, verbonden aan een universiteit. Geeft men bij leven deze wens te kennen dan zal het academisch ziekenhuis een formulier verstrekken dat ingevuld en ondertekend moet worden. Maak hier een kopie van en bewaar dit bij uw uitvaartpapieren. Na het overlijden wordt het lichaam direct naar het ziekenhuis gebracht, er is dus geen afscheidsplechtigheid of uitvaart.

MELD UW WENS AAN UW FAMILIE

Als u uw lichaam ter beschikking wilt stellen aan de wetenschap dan is het verstandig dit kenbaar te maken aan uw familie.

Het academisch ziekenhuis/de medische faculteit zal niet altijd het lichaam accepteren. Wanneer het aanbod te groot is, bij overlijden in het buitenland, een besmettelijke ziekte of verminking, kunnen redenen zijn om het lichaam niet te accepteren.

Het vervoer

Bij het overlijden zal toch een uitvaartondernemer ingezet moeten worden. De uitvaartondernemer neemt contact op met het academisch ziekenhuis/de medische faculteit en zal het voervoer regelen en het lichaam aanbieden aan de medische faculteit van de universiteit. Wanneer het lichaam wordt geweigerd zal er toch een uitvaart moeten worden geregeld.

Kosten

Bij aanname van het lichaam door het academisch ziekenhuis/de medische faculteit zijn de kosten van vervoer voor rekening van de universiteit. Uitzonderingen bevestigen de regel en dan komen de kosten voor rekening van de nabestaanden. Mocht de familie toch nog besluiten het lichaam op te baren in een rouwcentrum, kaarten te versturen of advertenties te plaatsen in dag/weekbladen dan zijn die kosten voor de familie.

Tekst op de rouwkaart

Als tekst op de rouwkaart kan men laten zetten:


2006-2022 - - Rotterdam - The Netherlands