Donatie - donorcodicil

Als iemand in zijn leven een donorcodicil heeft opgesteld, is dit een officieel document, mits dit handgeschreven, gedateerd en ondertekend is. Een donorcodicil heeft dezelfde rechtsgeldigheid als een testament. De wet op orgaandonatie geeft aan dat niet alleen meerderjarigen maar ook jongeren vanaf 12 jaar orgaan- of weefseldonatie kunnen registreren. Door het invullen van een donorregistratieformulier wordt vastgelegd of geregistreerd dat men toestemming geeft dat de organen of weefsels worden gedoneerd of dat de uiteindelijke beslissing ligt bij de nabestaan¬den. De bedoeling van deze wet is duidelijkheid te scheppen naar alle betrokkenen.

Als de familie toestemming geeft tot orgaandonatie wordt de donatieprocedure (de Non Hart Beating procedure) gestart als bij een patiënt een infauste (ongunstige) prognose is vastgesteld (de patient is dus nog in leven). De organen worden in kaart gebracht en er worden ontvangers bij gezocht. De behandeling wordt gestopt en na het overlijden worden zo spoedig mogelijk de gedoneerde organen verwijderd. Een Non Hart Beating procedure starten na het overlijden is niet mogelijk.

Bij een persoon waar de hersendood is geconstateerd wordt een Hart Beating Procedure in gang gezet. De donatie begint voordat de persoon definitief is overleden.

Op een vraag tot toestemming tot donatie kan men zich niet of nauwelijks voorbereiden en er is weinig tijd om hier over na te denken. Donatie moet binnen een bepaalde tijd gebeuren. Misschien kan het lezen over donatie enig inzicht geven en wordt men niet overvallen, indien men ooit voor een dergelijke situatie komt te staan.

Na een huiddonatie krijgt de overledene van het ziekenhuis een zogenaamde “bodybag” aan. Wil men de overledene opbaren, dan zal de overledene aangekleed moeten worden met hooggesloten kleding.


© 2006-2022 - - Rotterdam - The Netherlands